X
...

Research Team

Lab for Media Computing(LMC)

Release time:2023-11-16 clicks:

 NO.

Name

Email

1

Meng Wang

eric.mengwang@gmail.com

2

Richang Hong

hongrc@hfut.edu.cn

3

Zhao Zhang

cszzhang@gmail.com

4

Xueliang Liu

liuxueliang1982@qq.com

5

Dan Guo

guodan@hfut.edu.cn

6

Le Wu

lewu@hfut.edu.cn

7

Yanrong Guo

yrguo@hfut.edu.cn

8

Yang Wang

yangwang@hfut.edu.cn

9

Shijie Hao

hfut.hsj@gmail.com

10

Lin Wu

2018800102@hfut.edu.cn

11

Ye Zhao

zhaoye@hfut.edu.cn

12

Zhenzhen Hu

zzhu@hfut.edu.cn

13

Chunxiao Fan

fanchunxiao@hfut.edu.cn

14

Xinjian Gao

gaoxinjian@hfut.edu.cn

15

Lu Jia

lujia@hfut.edu.cn

16

Shan Zhao

2022800040@hfut.edu.cn

17

Wenbo Hu

wenbohu@hfut.edu.cn

18

Jia Li

lijia@hfut.edu.cn

19

Kun Zhang

zhkun@hfut.edu.cn


TOP